Τηλέφωνα 25410 – 22505 / 28305
Social
25410 – 22505 / 28305 ieramxp@gmail.com
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟ
Blog
Home 2022 October Blog Απίδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης στους συμμετέχοντες του Επιμορφωτικού Προγράμματος “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡ